0400268228
tanja@aitihoitaa.fi

Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi:

Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy

2 Rekisterinpitäjä nimi:

Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy

Verkkosivut: www.aitihoitaa.fi

Osoite: Leppäsyrjäntie 20, 05200 Rajamäki

Puh. 0400268228

Sähköposti: tanja(at)aitihoitaa.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tanja Jokela-Hirvonen

Osoite: Leppäsyrjäntie 20, 05200 Rajamäki

Puh. 0400268228

Sähköposti: tanja(at)aitihoitaa.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yrityksen asiakkaista, työntekijöistä ja yrityskontaktien henkilötiedot henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § vaatimat henkilötiedot ja muut yrityksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja asiakastietoja kerätään asiakkaiden tilausten ja toimeksiantojen hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä asiakasrekisterillä (Passeli) ja tätä varten tietoja tallennetaan yrityksen (Kierrätyspalvelu Äiti Hoitaa Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot: puhelinnumero, osoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella tai tilauksen tehneen henkilön ilmoituksella kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Yritys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.